Mapal Uniset-V Standard/Vision

Effektiv och processäker inställning

UNISET-V standard är lämplig för inställning av verktyg med en längd upp till 800 mm och 400 mm i diameter. Bra åtkomst av verktyget och alla mätelement tillhandahålls genom den generösa och öppna montering maskinspindeln. På grund av detta kan även tunga verktyg enkelt laddas med hjälp av en kran eller travers.
UVISET-V Vision används med fördel till inställning av vändskär i Mapal-verktyg och andra finbearbetningsverktyg med vändskär av Hårdmetall-, PKD-, PCB- och Cermet-skär.I båda varianterna som är CNC-styrda görs µ-exakt mätning och inställning genom två olika mätmetoder.
Genom optisk mätning med kamera kan man snabbt, användarvänligt och ergonomiskt ställa in verktyg med en jämförbar noggrannhet som liknande utrustningar. Dessutom kan verktyg som kräver högre noggrannhet, såsom stödlistverktyg, enkelt ställas in. Med hjälp av kontaktmätning ges inställningsnoggrannhet inom <2µm.Speciellt vid inställning av verktyg för komplettbearbetning garanterar UNISET V, genom hög flexibilitet och enkel hantering, verkliga produktivitetsfördelar och är därför en viktig del i hela processkedjan.
FÖRFRÅGAN
Gör en förfrågan för offert eller mer information.