CO2-avtryck

Vilket CO2-avtryck ger ditt verktyg?

Har du någonsin funderat över vilket CO2-avtryck ett vanligt solitt hårdmetallverktyg gör?

Det har vi på Colly Verkstadsteknik. Vi har tänkt på det så pass mycket att vi till och med gått vidare och undersökt saken.

Se gärna vår film som visar mer i detalj vilka steg som påverkar CO2-avtrycket.

Bakgrund och syfte

Colly Verkstadsteknik AB erbjuder skärande verktyg till svensk verkstadsindustri. Med ett eget sliperi erbjuder vi även omslipning av verktyg till kunder i Sverige och Norra Europa.
Syftet med projektet var att undersöka klimatavtrycket, eller CO2-avtrycket, i värdekedjan av Colly Verkstadstekniks solida hårdmetallverktyg. Särskilt intressant var att jämföra utsläppen mellan omslipning av verktyg och motsvarande nytillverkning.


Genom att identifiera den miljömässiga påverkan i produktionen och öka medvetenheten kan våra kunder fatta mer informerade beslut och sträva efter att tillsammans med oss minska det totala CO2-utsläppet.


Att Colly Verkstadsteknik tillsammans med våra kunder dessutom har fått insikt var vi uppströms i värdekedjan kan vara med och påverka våra leverantörers val, t.ex. vart råmaterialet utvinns och förädlas eller vad en ändrad energimix ger, var en bonus vi lärde oss under projektets gång.

Metodik

Till vår hjälp att genomföra livcykelanalysen (LCA) hade vi Klara Rubin som studerat hållbarhet och teknisk design vid KTH i Stockholm.


För att sammanställa beräkningarna av CO2-avtrycket användes programvaran Matlab. Data samlades in från olika källor, bland annat information från tillverkare, publikationer, emissionsfaktorer och transportbolag. Resultatet presenteras i kg CO2eq per kg nyproducerad respektive omslipad hårdmetall. CO2eq är en förkortning av koldioxidekvivalenter vilket är ett mått som tar hänsyn till andra växthusgaser, så som metan, och ger ett värde som motsvarar miljöpåverkan för mängden koldioxid.

Vår studie omfattar värdekedjan från ”vagga till grind” (cradle to gate) gällande för Colly Verkstadstekniks leverantörer, vilket innebär att utsläpp som uppstår steg för steg under råmaterialutvinning, tillverkningsprocesser och distributionen av produkten beaktades. Utsläpp som kan härledas till kundanvändning och hantering av slutförbrukade verktyg har inte tagits med i beräkningarna.

Slutsats

Förutom en ekonomisk fördel, som varit känt sedan länge, kan slutsatsen dras från projektet att omslipning av verktyg har ett väsentligt lägre klimatavtrycket jämfört med att nyproducera ett verktyg.

Vi behöver naturligtvis sätta in nya verktyg i vår produktion då alla verktyg förr eller senare slits ut så att de inte går att slipa om fler gånger. Dock är ett ganska enkelt steg vi alla kan göra för att minska vårt klimatavtryck att skapa rutiner så vi skärper om så många verktyg som möjligt och då självklart även så många gånger som möjligt innan hårdmetallen skickas på återvinning.

Redovisning

I vår strävan att hjälpa dig som kund att fatta kloka beslut följer det även med en miljöredovisning tillsammans med de omslipade verktygen. Miljöredovisningen visar hur mycket mindre CO2eq som omslipningen belastat vår omvärld jämfört med att verktygen hade nytillverkats. Detta blir ett incitament till att se över de interna rutinerna för att bli lite bättre på att samla in och slipa om verktygen, men även att utbilda operatörerna och annan personal i produktionen så att verktygen nyttjas optimalt. Med andra ord inte ta ur verktygen ur maskinen innan dess fulla livslängd uppnåtts, men inte heller nyttja dem så länge så att verktyget inte går att slipa om maximalt antal gånger.

Se gärna vår film som visar mer i detalj vilka steg som påverkar CO2-avtrycket.

Välkommen att kontakta oss på Colly Verkstadsteknik om du vill få koll på hur mycket dina solida hårdmetallverktyg påverkar CO2-utsläppen, och är nyfiken på hur du kan minska ditt eget avtryck!

Conny Erixon, VD Colly Verkstadsteknik AB

Intervju

Patrick Soodla från Slipservice och VD Conny Erixon berättar mer om studien och resultatet.

Hittar du inte vad du söker?

Kundservice är öppen mån-tors: 08–16:30 och fre: 08–16 (lunchstängt 12–13)
kontakt